לפגישת יעוץ עם ד"ר צבר
צור קשר

תנאי שימוש

המידע באתר אינו תחליף לייעוץ רפואי מקצועי

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול חוות דעת מקצועית, ו/או תחליף להתייעצות עם הרופא. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

השימוש באתר

השימוש באתר www.dr-david.co.il ובתכנים המוצגים בו (להלן "האתר" ו/או "התוכן" בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן "התנאים". אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים.

התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ד"ר דייויד צבר (להלן "הרופא").

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים ורבים.

השימוש באתר האינטרנט של ד"ר דייויד צבר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה. הרופא שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.

ד"ר דייויד צבר רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ד"ר דייויד צבר בקשר לכך.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם בהתאם להחלטות הרופא, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ד"ר דייויד צבר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
.
האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש.

מעת לעת ד"ר צבר ו/או מנהלי האתר מבצעים מעקב אחר פעילות הגולשים באתר.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של הרופא או כל חלק מהם ללא אישורו מראש ובכתב של הרופא.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של ד"ר דייויד צבר, ניתן לפנות לנציגים מטעמו בכתובת דוא"ל   clinic@dr-david.co.il.

קישורים באתר

ב- www.dr-david.co.il תמצא קישורים והפניות לאתרים ולמידע אחר ברשת האינטרנט. אתרי אינטרנט אלה והמידע המופיע בהם אינם מתפרסמים על ידי הרופא והוא אינו שולט או מפקח עליהם. כמו כן, אין בקישורים ובהפניות אלה כדי להעיד שאותם אתרי אינטרנט נבדקו ו/או נמצאו כשלמים, מהימנים, מדויקים או עדכניים, על ידי הרופא.

הרופא אינו מתחייב שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הרופא רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

הרופא לא ישא בשום פנים ואופן באחריות למידע ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותם, מהימנותם, דיוקם או עדכניותם של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים ומידע שקושרו מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד.

תכנים ותמונות המפורסמים באתר ד"ר דייויד צבר על ידי גולשים

ד"ר דייויד צבר לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, לרבות שאלות גולשים ותמונות המועלות על ידם, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרמנה לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. השאלות והתמונות המצורפות לשאלות מתפרסמות באתר וחשופות לכלל הגולשים באינטרנט.

קניין רוחני

​מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, הנן של הרופא.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים המופיעים באתר בלא קבלת הסכמת הרופא מראש ובכתב.

תנאי שימוש במערכת שאלות ותשובות

בהוסיפו שאלה או הודעה, הגולש מתחייב:
א. שתוכן השאלה יהיה נקי מהשמצות, מהוצאת דיבה, מניסוחים שאינם ראויים, מפרסומות ומהתקפות אישיות.
ב. שלא יהיה בשאלה משום עבירה על חוק כלשהו.

אתר ד"ר דייויד צבר ומנהליו, רשאים למחוק כל שאלה או הודעה שלא תעמוד בתנאים האלו, ואף לאסור על משתמש לכתוב באתר, לפי שיקול דעתם.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי הרופא כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר גלישתו באתר ובדבר פרסום שאלותיו או תשובותיו במידה והוא משתמש במערכת שאלות ותשובות שבאתר, קיבל את הסכמתם לכך, וכי הן הגולש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.

הדין החל וסמכות שיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשרו לתקפותו/ פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר תוכל לפנות לרופא בעמוד יצירת קשר.

כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.

מטופלים לפני ואחרי
לפני
אחרי
לפני
אחרי
צפה בגלריה המלאה
שנה גודל פונט
שנה ניגודיות