שחור מתחת לעיניים ללא קשר לחוסר שעות שינה
| 21-8-2017 |
להעלים את השחור מתחת לעיניים אפילו לטשטש את השחור מתחת לעיניים מאוד מפריע לי כי תמיד מראה שאני עייף ומחשיך את פניי