עברתי ניתוח אף לפני 4 חודשים השטפי דם לא עוברים
| 2-6-2017 |
עברתי ניתוח אף לפני 4 חודשים השטפי דם לא עוברים דיברתי עם הרופא הוא אומר שזה יעבור אבל כבר עברו 4 חודשים וזה לא משתחרר חלק אמרו לי שזה נכות שתישאר לתמיד
עברתי ניתוח אף לפני 4 חודשים השטפי דם לא עוברים
| 2-6-2017 |
עברתי ניתוח אף לפני 4 חודשים השטפי דם לא עוברים דיברתי עם הרופא הוא אומר שזה יעבור אבל כבר עברו 4 חודשים וזה לא משתחרר חלק אמרו לי שזה נכות שתישאר לתמיד