תיקון אף - גלריית תמונות

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף 

לפני
אחרי
תיקון אף - יישור והרמת קצה
תיקון אף - יישור והרמת קצה

תיקון אף - יישור והרמת קצה 

לפני
אחרי
תיקון אף - יישור והרמת קצה
תיקון אף - יישור והרמת קצה

תיקון אף - יישור והרמת קצה - פרופיל ימין

לפני
אחרי
תיקון אף - יישור והרמת קצה
תיקון אף - יישור והרמת קצה

תיקון אף - יישור והרמת קצה 

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף 

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון אסימטריה ועיבוי האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון אסימטריה ועיבוי האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים בצידי האף בעקבות ניתוח כושל

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור צידי האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון בליטות סחוסיות בקצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון בליטות סחוסיות בקצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף 

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף מנותח - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף - פרופיל שמאל

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים בקצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון קצה האף 

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון קצה האף 

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף - פרופיל ימין

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון שקע בקצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף מנותח - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - עידון קצה האף

לפני
אחרי
תיקון  אף
תיקון  אף

תיקון אף - יישור האף

לפני
אחרי

תיקון אף - יישור האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - הרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף מנותח - תיקון קצה האף 

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף מנותח - תיקון קצה האף 

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף מנותח - תיקון נטייה של קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף
לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור גבנון בגב האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים והרמת קצה

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים והרמת קצה

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים והרמת קצה

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים והרמת קצה

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - יישור והרמת קצה האף 

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים באף, יישור והרמת קצה האף

לפני
אחרי
תיקון אף
תיקון אף

תיקון אף - תיקון שקעים בקצה האף