המסת שומן - גלריית תמונות

לפני
אחרי
המסת שומן בקור - בטן תחתונה
המסת שומן בקור - בטן תחתונה

המסת שומן בקור-בטן-6 שבועות אחרי טיפול-14ס"מ ירידה בהיקף

לפני
אחרי
המסת שומן בקור-בטן תחתונה
המסת שומן בקור-בטן תחתונה

המסת שומן בקור-בטן תחתונה-4 שבועות אחרי טיפול

לפני
אחרי
המסת שומן בקור-מתניים
המסת שומן בקור-מתניים

המסת שומן בקור-מתניים-6 שבועות אחרי טיפול-6ס"מ ירידה בהיקף

לפני
אחרי
המסת שומן בקור-מתניים
המסת שומן בקור-מתניים

המסת שומן בקור-מתניים

לפני
אחרי
המסת שומן בקור-בטן תחתונה
המסת שומן בקור-בטן תחתונה

המסת שומן בקור-בטן-4 שבועות אחרי טיפול

לפני
אחרי
המסת שומן בקור-בטן תחתונה
המסת שומן בקור-בטן תחתונה

המסת שומן בקור-בטן תחתונה-8 שבועות אחרי טיפול

לפני
אחרי
המסת שומן בקור-בטן תחתונה
המסת שומן בקור-בטן תחתונה

המסת שומן בקור-בטן תחתונה-4 שבועות אחרי טיפול

לפני
אחרי

המסת שומן - ליפוליזיס

לפני
אחרי

המסת שומן - ליפוליזיס

לפני
אחרי
המסת שומן בקור-בטן תחתונה
המסת שומן בקור-בטן תחתונה

המסת שומן בקור-בטן תחתונה-2 שבועות אחרי טיפול

לפני
אחרי
המסת שומן בקור-בטן תחתונה
המסת שומן בקור-בטן תחתונה

המסת שומן בקור-בטן תחתונה

לפני
אחרי
המסת שומן בקור-בטן תחתונה
המסת שומן בקור-בטן תחתונה

המסת שומן בקור-בטן תחתונה-טיפול יחיד לאחר 6 שבועות

לפני
אחרי
המסת שומן בקור-בטן תחתונה
המסת שומן בקור-בטן תחתונה

המסת שומן בקור-בטן תחתונה-טיפול יחיד לאחר 6 שבועות